صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ بانک سپه ۵۹۰
۲ تامین سرمایه امید ۱۰
۳ کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان ۳۰۰
۴ گروه مالی مهر اقتصاد ۱۰۰
تعداد کل ۱,۰۰۰