صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
قوانین و مقررات

برای دریافت فایل قوانین و مقررات بر روی لینک کلیک کنید.

رای دریافت قانون مبارزه با پولشویی بر روی لینک کلیک کنید.

برای دریافت اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بر روی لینک کلیک کنید.