صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه نرم افزار و حد نصاب ترکیب دارایی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر متولی و ضامن نقدشوندگی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه های برگزاری مجامع،حق الزحمه حسابرس،هزینه های دسترسی به نرم افزار، کارمزد متولی و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸) به همراه لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰( تغییر کارمزد ثبت و نظارت سازمان-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷-تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص(تغییر اندازه صندوق-تغییر حداقل و حداکثر کارمزد متولی) به همراه لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵(تغییر ماهیت صندوق از سهامی به مختلط) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰(تغییر ماهیت صندوق از سهامی به مختلط-تغییر بند ۲-۳ امید نامه) تغییرات امیدنامه