صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت) ) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر متولی و ضامن نقدشوندگی،مهلت اظهار نظر حسابرس و تسهیل در مدارک دریافتی ارکان تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن حسابرس) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر ارکان صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ (تصویب صورت مالی برای سال مالی ۱۳۹۸//۱۲/۲۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار-تعیین حسابرس) به همراه لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) به همراه نامه اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورتجلسه و لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) به همراه لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴:۳۰(تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار- تغییر هزینه حسابرس) به همراه لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰(گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق-گزارش اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های های مالی-تصمیم گیری در خصوص صورت مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹-تعیین روزنامه گثیرالانتشار) به همراه لیست حاضرین در تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰( انتخاب هیئت رئیسه-گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد مدیر صندوق برای دور مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹-گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹-تصویب صورت مالی-انتخاب حسابرس-تعیین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰( تمدید دوره فعالیت ۳ ساله صندوق- تعغییر حق الزحمه حسابرس)به همراه لیست حاضرین و قبولی سمت ارکان صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۳۰(تصویب صورت های مالی -انتقال واحدهای ممتاز ازکارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به بانک مهر اقتصاد) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تغییر بند د ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر امکان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار به میزان حداکثد ۱۰ درصد حداکثر واحدها تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰ ( کاهش حداقل واحد سرمایه گذاری در صندوق از ۱۰ واحد به ۱ واحد) به همراه لیست حاضرین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۳۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه ماه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۳۰ (افزایش کف و سقف واحدهای سرمایه گذاری-افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار- تغییر بند د ماده ۲۲ اساسنامه-اعمال تغییرات در روزنامه و تارنمای صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰( گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق- گزارش و اظهار نظر حسابرس-صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹) به همراه لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵( گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد مدیر-اظهارنظر حسابرس در مورد صورت مالی-تصویب صورمالی- تغییر روزنامه کثیرالانتشار-معرفی نماینده مبارزه با پولشویی به سازمان) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰(امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس) تغییرات اساس نامه